(0)

 

      BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024

STT

Mã hàng
Item code

Tên hàng hóa

Trọng lượng (Gram)

Đơn vị tính  (Unit)

Giá bán lẻ (có VAT)
Unit selling price (incl.VAT)

NHÓM 1

Bánh Trung Thu Nhân mặn (có trứng)

 

 

 

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

Cái

230,000

2

1B

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

200 g

Cái

200,000

3

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

Cái

240,000

4

3B

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

200 g

Cái

210,000

5

7A

Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng)

250 g

Cái

310,000

6

7B

Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng)

200 g

Cái

280,000

7

9A

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

250 g

Cái

320,000

8

9B

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

200 g

Cái

290,000

9

11A

Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)

250 g

Cái

500,000

10

11B

Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)

200 g

Cái

420,000

11

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

Cái

380,000

12

13B

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

200 g

Cái

310,000

13

15A

Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng)

250 g

Cái

330,000

14

15B

Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng)

200 g

Cái

300,000

NHÓM 2

Bánh Trung Thu Chay

 

 

 

1

4A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay

250 g

Cái

200,000

2

4B

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay

200 g

Cái

180,000

3

8A

Bánh trung thu Đậu Xanh Chay

250 g

Cái

180,000

4

8B

Bánh trung thu Đậu Xanh Chay

200 g

Cái

160,000

NHÓM 3

Bánh Trung Thu Nhân Ngọt không trứng

 

 

 

1

10A

Bánh trung thu Cà Phê Dừa

250 g

Cái

220,000

2

10B

Bánh trung thu Cà Phê Dừa

200 g

Cái

200,000

3

12A

Bánh trung thu Tiramisu

250 g

Cái

270,000

4

12B

Bánh trung thu Tiramisu

200 g

Cái

220,000

5

16A

Bánh trung thu Hoa Đậu Biếc Phô Mai

250 g

Cái

270,000

6

16B

Bánh trung thu Hoa Đậu Biếc Phô Mai

200 g

Cái

220,000

7

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

Cái

270,000

8

24B

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

200 g

Cái

220,000

NHÓM 4

 Bánh Trung Thu Nhân Ngọt (có trứng)

 

 

 

1

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

Cái

200,000

2

42B

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

200 g

Cái

180,000

3

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

Cái

200,000

4

48B

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

200 g

Cái

180,000

5

50A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

250 g

Cái

230,000

6

50B

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

200 g

Cái

210,000

7

52A

Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng)

250 g

Cái

190,000

8

52B

Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng)

200 g

Cái

170,000

9

58A

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

250 g

Cái

250,000

10

58B

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

200 g

Cái

230,000

NHÓM 5

Bánh Lava

 

 

 

1

LV

Bánh Lava Trứng Muối Tan Chảy

48 g

Cái

130,000

NHÓM 6

Bánh thiếu nhi

 

 

 

1

TN1

Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Gấu)

100 g

Cái

60,000

2

TN2

Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Heo)

100 g

Cái

60,000

3

TN3

Bánh Trung Thu Đậu Xanh Chay (Hình Mèo)

100 g

Cái

60,000

DM1

ĐẦU MÙA 1

 

 

860,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

3

4A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay

250 g

 Cái

200,000

4

52A

Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng)

250 g

 Cái

190,000

DM2

ĐẦU MÙA 2

 

 

940,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

3

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

 Cái

270,000

4

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

200,000

DM3

ĐẦU MÙA 3

 

 

970,000

1

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

2

15A

Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng)

250 g

 Cái

330,000

3

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

 Cái

200,000

4

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

200,000

DM4

ĐẦU MÙA 4

 

 

1,210,000

1

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

 Cái

380,000

2

15A

Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng)

250 g

 Cái

330,000

3

12A

Bánh trung thu Tiramisu

250 g

 Cái

270,000

4

50A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

TT1

THƯỞNG TRĂNG 1

 

 

1,500,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

2

7A

Bánh trung thu Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng)

250 g

 Cái

310,000

3

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

 Cái

380,000

4

12A

Bánh trung thu Tiramisu

250 g

 Cái

270,000

5

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

 Cái

200,000

6

58A

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

TT2

THƯỞNG TRĂNG 2

 

 

1,640,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

3

15A

Bánh trung thu Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 trứng)

250 g

 Cái

330,000

4

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

 Cái

270,000

5

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

200,000

6

50A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

250 g

 Cái

230,000

DD1

ĐONG ĐẦY - NẤM XÍCH LINH CHI

 

 

3,080,000

1

11A

Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)

250 g

 Cái

 

2

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

 Cái

 

3

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

 

4

58A

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

250 g

 Cái

 

5

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

7

GR003

Nấm Xích Linh Chi Nhật Cắt Lát 100 gram

100 g

Hộp

 

DD2

ĐONG ĐẦY - MẬT ONG

 

 

3,080,000

1

11A

Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)

250 g

 Cái

 

2

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

 Cái

 

3

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

 

4

58A

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

250 g

 Cái

 

5

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

7

M1

Mật ong Hoa chôm chôm 189 ml

189 ml

 

8

M2

Mật ong Hoa cà phê 189 ml

189 ml

 

DD3

ĐONG ĐẦY - YẾN SÀO

 

 

6,600,000

1

11A

Bánh trung thu Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)

250 g

 Cái

 

2

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

 Cái

 

3

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

 

4

58A

Bánh trung thu Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng)

250 g

 Cái

 

5

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

01 gói Trà Ô long 100 gram

100 g

Gói

 

7

Y1

Yến Sào 50 gram

50 g

Hộp

 

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023

CÁC MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024 CHO DOANH NGHIỆP

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Thưởng trăng - Moon Gazing

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 6 bánh còn được gọi với cái tên là: Hộp bánh Thưởng Trăng. Sử dụng gam xanh ngọc chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa hoa ép kim rực rỡ, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. 

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023 - HỘP 6 BÁNH BRODARD MOON GAZING

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Đầu mùa Moonrise

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh còn được gọi với cái tên là: Hộp bánh Đầu Mùa. Sử dụng gam vàng sáng chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa hoa ép kim rực rỡ, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. 

Bánh trung thu Brodard 2023 hộp 4 bánh

BÁNH TRUNG THU BRODARD HỘP 4 BÁNH( 4 BÁNH + HỘP TRÀ) HỘP RỰC RỠ

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh còn được gọi với cái tên đầy may mắn là: Hộp bánh Tài Lộc. Sử dụng gam vàng sáng chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa cúc rực rỡ sắc màu, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. 

Hoa cúc nở vào mùa thu, mang theo nét đẹp tròn đầy. Đồng thời, ý nghĩa của hoa cúc còn là sự đoàn viên, tình yêu thương, niềm hân hoan và tình cảm trân trọng. Hộp bánh Brodard trao đi không chỉ mang theo món quà về vật chất mà còn mang theo lời chúc chân thành, ý nghĩa cho mùa đoàn viên.

BÁNH TRUNG THU BRODARD HỘP 4 BÁNH HỘP RỰC RỠ

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024 HỘP 6 BÁNH LAVA ĐA SẮC

Với bánh trung thu Brodard 2024 hộp 6 bánh Lava, thương hiệu đã lựa chọn cẩm tú cầu là họa tiết trang trí. Khác với cẩm tú cầu xanh, trắng thường thấy, màu hoa được sử dụng trong thiết kế là sự đan xen giữa: cam, tím, xanh biển,... Nổi bật trên nền vàng sáng của hộp, vẻ đẹp của hoa càng thêm lung linh, tạo nên một tổng thể với nét đẹp hoàn mỹ ấn tượng.

Đồng thời, cẩm tú cầu còn là loài hoa bày tỏ cho tấm lòng chân thành và đầy biết ơn. Thế nên, việc kết hợp giữa hoa và bánh càng khiến cho hộp bánh thêm phần ý nghĩa. Đặc biệt, mỗi chiếc bánh trung thu còn được đặt trong một chiếc hộp nhỏ chỉn chu, sang trọng trước khi xếp vào hộp, càng khiến giá trị của hộp bánh cao hơn.


Bánh Trung Thu Brodard 2024 Hộp Đông Đầy Wholesomeness

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Đông Đầy được chia thành 2 tầng. Tầng trên bao gồm 4 loại bánh trung thu khác nhau, tầng dưới là trà và các sản phẩm như mật ong, yến sào, nấm linh chi Nhật. Sử dụng gam đỏ chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa hoa ép kim rực rỡ, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. 

Bánh trung thu Brodard 2023 hộp Đông Đầy

BÁNH TRUNG THU CQ MART

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA         MST: 0315818543

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0906 309 885  0933 138 885   0906 986 885   

Tel: 028 38374987             Fax: 028 38360973

Email : kinhdoanh@congquynh.vn         banhtrungthu999@gmail.com

Website: trungthu.congquynh.vn           Facebook: facebook.com/dailybanhtrungthu.com.vn

https://www.dailybanhtrungthu.com.vn/ 

https://alobanhtrungthu.com/

http://banhtrungthubrodard.net/

http://banhtrungthugivral.net/

Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard - Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh

Bánh trung thu CQ MART  Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2024 UY TIN TP HO CHI MINH

Sản phẩm liên quan

Bánh Trung Thu Brodard 2024

Bánh Trung Thu Brodard 2024

Bánh Trung Thu Brodard giá tốt, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906 309 885

Liên hệ
Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 6 Bánh Moon Gazing

Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 6 Bánh Moon Gazing

Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 6 Bánh Moon Gazing giòn tan chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

Liên hệ
Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 6 Bánh Lava

Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 6 Bánh Lava

Bánh trung thu Brodard 2024 chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

780.000 ₫
Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 4 Bánh

Bánh Trung Thu Brodard 2024 - Hộp 4 Bánh

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

Liên hệ
Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0906309885
Hỗ trợ trực tuyến

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.